Inselos samhällsansvar (CSR)

En bra kultur och samhällsansvar går hand i hand

Vår Uppförandekod är fundamentet i Inselos arbete kring samhällsansvar (CSR). Vi tar ansvar för att bidra positivt på de orter där vi är verksamma. Vi ska skapa bra arbetsplatser hos Inselo och våra partners. Tillsammans bygger vi kompetens och en gemensakap för framtiden baserat på goda värderingar med kunden i fokus.

Uppförandekod

Vår uppförandekod (code of conduct) används i hela värdekedjan av vårt arbete

HMS kommer först

Säkerhet och hälsa kommer först. Vi har en nollvision för skador.

Ingen korruption

Inselo säger nej till all typ av korruption. Vi har vår egen antikorruptionspolicy.

Miljö

Vi arbetar aktivt med hållbara tjänster och att få ner vårt koldioxidfotavtryck.

Bra arbetsförhållanden

Nöjda anställda och partners är en nyckel för vår framgång. Mätningar hur vi ligger till sker löpande.

Vi kör återkommande revisioner för att säkerställa att våra partners följer vår uppförandekod. Nöjda människor i alla led är extremt viktigt för oss.

--

Arbete med mening

Vi är stolta över att tillsammas med NAV, Nitor och Norasonde Gruppen ge människor möjlighet att hitta nya arbeten och magiska ögonblick. Genom NAV (Norska arbetsförmedlingen) ger vi människor utan arbete möjlighet att prestera. Vi är stolt av att flera av våra duktigaste kollegor startade hos oss genom NAV. Norasonde och Nitor är arbetsmarknadsföretag som hjälper människor vidare i arbetslivet. Vi samarbetar med Norasonde på flera projekt med bland annat installationer av parabolantenner i Oslo. Nitor har vi ingått ett partnerskap med där de i första hand ska hantera rengöring och packning av kablar för återbruk.

Vi hade inte varit där vi är utan Inselo

Joakim Lande i Servicekedjan ser stort värde i att vara en Inselo partner. "Vi är väldigt nöjda över att vara en del av Inselo Community. Det är alltid någon att vända sig till hos Inselo eller andra partners i nätverket. Inselo ger en trygghet i form av uppdragsmängd och genom att man alltid får betalt i tid. Alla extrakostander kan faktureras via Inselo instället för direkt mot kund. Inselo gör det enklare för mindre företag att växa, då ett litet företag har svårare att få till avtal med de stora aktörerna som Telenor, Elgiganten mfl. Vi skulle inte varit där vi är idag om det inte var för Inselo."

Läs mer om Inselo och våra koncept

Laptops på et arbeidsbord med tekniske duppeditter

Vi har utvecklat egna moderna IT-lösningar som optimerar kundresan för alla involverade.

Inselo levererar ett brett spektra av modulära kundservice- och backofficetjänster som gör din vardag enklare

Vi ser till att logisitken alltid fungerar oavsett förändringar i volym. Vi är experter på hållbara returmodeller

Parabolmontør stiller inn antenne

Vi har rikstäckande nätverk av certifierade och erfarna installatörer inom bland annat kylteknik, el och bredband

Inselo är din partner som brinner för de optimala kundresorna. Vi levererar lösningar inom logistik, installation och kundservice, både för stora och små företag i hela Skandinavien.

Kontakt

support@inselo.se

Adress

Inselo Installation AB
@Inselo 2024