Bekymmersfri
kundresa

Ta steget mot en optimerad kundresa

Inselo Solutions skapar den bästa lösningen för din verksamhet

Inget företag tjänar på att sitta på all kompetens internt, alla behöver en partner de kan lita på.

Dagens teknologiska utvecklingstempo vänder upp och ner på marknader och affärsmodeller. Företag som idag är bittra konkurenter kan i morgon vara nära alierade.

Inselo Solutions kan hjälpa ditt företag att anpassas för morgondagens krav.

Kundresa

Inselo erbjuder en effektiv metod för att ge er ökad konkrrenskraft genom att analysera och arbeta med er kundresa. Genom en gemesam workshop kartlägger vi kundernas upplevelse och identifierar det som har störst betydelse för att kunden blir nöjd.

Rådgivning

Vi är med er hela vägen, från rådgivning till uveckling av kompletta lösningar. Vi inspirerar dig att tänka stort, och balanserar dina önskemål och faktiska behov med tekniska och ekonomiska lösningar.

Digitalisering av prosesser

Vi bidrar till problemlösning, ändringsprocesser, effektivisering och utveckling av nya digitala lösningar. Vi använder avancerad teknologi för att lösa praktiska problem.

IT-utveckling

Tillsammans med våra duktiga partners skapar vi den bästa lösningen för ett rimligt pris

Integrationer och anpassning

Vi är integrerade mot ett antal system och arbetar kontinuerligt med att skapa nya valmöjligheter i en värld med högt förändringstempo.

Moderna och flexibla plattformar

Molnlösningar gör det möjligt att drifta system som enkelt och kostnadseffektivt kan uppskaleras. Med API kan man välja bästa verktygen till uppdraget, så som PHP, node, NoSQL, PostgreSQL eller Python.

Arbetsmetoder

Vi använder oss av smidiga och kostnadseffetiva arbetsmetoder

Agila arbetsprocesser

Solutions-teamet nyttjar agila arbetsmetoder som ger en smidig och effektivt sätt att arbeta på. speciellt då det finns stor osäkerhet om hur uppgiften ska lösas.

Vi säkerställer hög kvalitet, god riskkontroll och ser till att projektet blir slutfört på avtalad tid.

Ingen metodik passar alla typer av projekt. Graden av osäkerhet i projektet bör alltid styra val av metod.

MVP - Lär snabbt (och billigt)

MVP (Minimum viable product) är en metod för att testa saker i ett tidigt stadium, utan att investera för mycket för tidigit.

Hjälper dig att definera de kritiska punkterna som behöver avklaras för att reducera risker.