Bekymmersfri
logistik

Låt oss hjälpa dig optimera dina logistikflöden!

Läs mer om våra tjänster nedan, eller kontakta oss för mer info.

Kontakta oss

Supply chain management (4PL)

Workshops

Return Avoidance. Målet är att förhindra onödiga returer vid fokus på kostnadsbesparande tilltag, samtidigt som ni upprätthåller hög fokus på en god kundupplevelse.


Inköp och fakturering.
Erfarenhet visar att förbättrade processer, rutiner och avtal kan uppnå stora vinster när det gäller precission, effektivitet och kostander.

4PL - Fourth Party Logistics

  • Vi fakturerar dina partners åt dig
  • Kontot tillhör dig
  • Vi fakturerar dig
  • Vi sammanställer prognoser och föreslår inköp
  • Vi leverar bokföringsunderlag
  • Vi hanterar retur och kreditering av partner


IT och integration

Vi har egna utvecklare som kan IT-lösningar och integrationer. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder optimala och skräddarsydda lösningar. Vi integreras med kunden och våra samarbetspartners via moln-tjänster och egenutvecklade lösningar.

Distribution

Orden går direkt från kundens system till vårt logistiksystem för vidare distribution till slutkund.

Kommunicera med din kund

Vi kan skriva ut personlig och kundanpassad kommunikation i samband med en order, både i form av SMS, brev och/eller e-post. Det kan vara erbjudanden om uppgradering, kampanjer eller generell information.

Optimerade fraktlösningar

Vi finner de mest tranporteffektiva och kostnadseffektiva lösningarna tillsammans med våra kunder och partner.

Systemanpassning

Vi har bred erfarenhet av att hantera nödvändiga systemanpassningar och har levererat praktiska lösningar till många av våra kunder.

Återbrukslogistik

Ökat återbruk av returnerade produkter är bra för miljön och kan reducera dina kostnader. Vi säkerställer snabb och kostnadseffektiv hantering av produkter med återbruksvärde.

Teknisk test och konfigurering

Vi testar och konfigurerar produkter för flera av de stora TV- och internetoperatörerna. Våra system kontrollerar returärenden efter att produkten är testad och ärendet är avslutat. Detta minimerar onödiga returer.

Ompackning av produkter

Vi packar om produkter och levererar specialanpassat emballage som kan användas för olika produkter. Vi har väldigt bra avtal för produktion av specialemballage.