Varför bli uppdragsgivare?

För att infria morgondagens krav och optimera dina kundresor behöver du en tjänsteintegratör som kan se över din verksamhet och utforma morgondagens affärsmodeller.

  • I partnerskap jobbar vi för att skapa den optimala kundresan
  • Du får tillgång till ett rikstäckande nätverk av installatörer, utan att behöva lägga egen tid på koordinering
  • KPIer för att mäta kundupplevelse och leverans
  • Program för certifiering och utbildning av installationspartners
  • Kontroll av varje order och uppföljning av alla installationspartners på vikiga KPIer
  • Kvalitet och kontroll med vår bokningslösning
  • För effektiv och professionell leverans av våra installationstjänster har vi utvecklat ett eget IT system för elektronisk ordermottagning, -styrning och rapportering. Vi kopplar ihop oss mot dina system via APIer
  • Möjlighet för fasta priser, vi tar risken
  • Kundportal med transperent information och dokumentation om alla utförda uppdrag
Anta utmaningen och låt oss tillsammans skapa den optimala kundresan!

För mer information kontakta vår säljchef Magnus Borg.

Magnus Borg
Tel: 0734488722
e-post: mborg@inselo.se